Меңгеруші телефоны:
(8727) 375-55-77
(8727) 375-55-75
Нашар көрушілер
нұсқасы
» Мекен жайымыз
Біздің мекен – жайымыз:
10
декабрь
2018
Біздің мекен – жайымыз:
Біздің мекен – жайымыз: 050008 Алматы қаласы, Шевченко көшесі 162к. Байланыс телефонымыз: 375-55-75, 375 - 55-77 E   -  mail :  yaslisad 11@ mail . ru «№11балабақша» мемлекеттік   коммуналдық    қазыналық кәсіпорыны